This project is read-only.
Stadgan i versionshanteringssystemet är skriven i html för att göra det lättare att spåra ändringar. Om man vill lägga till eller ändra något kan man göra det genom git. Releases är dock uppladdade som pdf. Man hade kunnat använda word eller dylikt, men det skulle göra det väldigt svårt att jämföra versioner och framförallt att merga ändringar.

HTML-filer är enkla att redigera med en vanlig texteditor (alltså notepad och inte word). För att se dokumentet, använd en webbläsare till att öppna filen. Här är en enkel html-guide:

Rubriker
<h1>Exempel</h1>
Skapar en rubrik av nivå 1 med texten "Exempel". Bör endast användas för sidtiteln.

<h2>Exempel</h2>
En rubrik av nivå 2. Används för kapitel i stadgan.

<h3>Exempel</h3>
En rubrik av nivå 3. Används för mindre titlar.

Löpande text
<p>En längre text här.</p>
Markerar en paragraf. Vid manuella radbyten, avsluta den föregående paragrafen och påbörja en ny. "Vanliga" radbyten visas inte när man använder html.

Listor
<ol>
<li>Exempel 1</li>
<li>Exempel 2></li>
<li>Exempel 3></li>
</ol>
En ordnad lista (ol) med tre rader (li). Dessa kommer att numreras automatiskt.

<ul>
<li>Exempel A</li>
<li>Exempel B></li>
<li>Exempel C></li>
</ul>
En oordnad lista (ul) med tre rader (li). Dessa kommer inte att numreras utan kommer att visas som en punktlista.


Last edited Mar 25, 2013 at 7:42 PM by emilforslund, version 2

Comments

No comments yet.